Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Literární kritika a časopisy 1945 –1948
Název práce v češtině: Literární kritika a časopisy 1945 –1948
Název v anglickém jazyce: Literary Criticism and Journals 1945 –1948
Klíčová slova: časopisy, literární kritika, polemiky, heslář časopisů, kritické osobnosti, společensko-politický kontext
Klíčová slova anglicky: journals, literary criticism, polemics, glossary of periodicals, personalities of criticism, socio-political context
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2013
Datum zadání: 03.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Tématem této práce je literární kritika a časopisy v období let 1945–1948, respektive od května 1945 do února 1948. Cílem je na základě materiálového průzkumu vytvořit literárněhistorický výklad zachycující na časopisech, vybraných osobnostech (Václav Černý, Jindřich Chalupecký, Jan Grossman, Ferdinand Peroutka a další), otázkách, problémech a momentech charakter a proměny literárněkritické a polemické debaty v souvislosti s dobovým společenským kontextem. Součástí práce bude rovněž heslář literárních časopisů vycházejících v daném období (Kritický měsíčník, Listy, Akord, Dnešek, Doba, Obzory a další). Jednotlivá hesla by měla kromě základních faktografických údajů obsahovat i podrobnější charakteristiku postihující genezi časopisu, jeho význam, směřování apod.
Seznam odborné literatury


Dokoupil, Blahoslav (ed.): Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000, Brno: Host – Votobia, 2002.
Janoušek, Pavel (ed.): Dějiny české literatury 1945–1989, Praha: Academia, 2007.
Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře 1 (1945–1948), Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001.
Černý, Václav: Paměti III (1945–1972), Brno: Atlantis, 1992.
Hiršal, Josef: Vínek vzpomínek, Praha: Rozmluvy 1991.
Lexikon české literatury, Praha: Academia, 1985–2008.
Bartůšková, Sylva (ed.): K české literatuře 1945–1948, Brno: Guide, 1992.
Brabec, Jiří: Poznámky k české literatuře 1945–1948, in Orientace 1966, č. 1–4 a 6.
Černý, Václav: Skutečnost svoboda, Praha: Český spisovatel, 1995.
Drápala, Milan (ed.): Na ztracené vartě Západu, Praha: Prostor, 2000.
Rotrekl, Zdeněk: Poválečný literární život v Brně 1945–1948, in Proglas 1990, č. 5/6.
Hauková, Jiřina: Chalupeckého Listy 1946–1948, in Záblesky života, Jinočany: H+H, 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK