Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Contamination of powdered infant formula by Enterobacter sakazakii and Salmonella
Název práce v češtině: Kontaminace sušené umělé kojenecké výživy Enterobacterem sakazakii
a jinými patogeny
Název v anglickém jazyce: Contamination of powdered infant formula by Enterobacter sakazakii and Salmonella
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2007
Datum zadání: 18.10.2007
Datum a čas obhajoby: 01.04.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 01.04.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK