Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zbraň jako umělecké dílo
Název práce v češtině: Zbraň jako umělecké dílo
Název v anglickém jazyce: Weapon as an Artwork
Klíčová slova: zbraň, umělecké řemeslo, historie zbraní, rytiny, řezby
Klíčová slova anglicky: weapon, arts and crafts, history of weapons, engravings, carvings
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Hybner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2013
Datum zadání: 03.05.2013
Datum a čas obhajoby: 03.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jasně stanovit cíl a předmět zpracování práce. Prokázat schopnost samostatné práce s literaturou a podkladovými materiály. Analyzovat informace a převést je do vlastního řešení problematiky práce. Zpracovat práci na vysoké úrovni metodologické i obsahové.
Seznam odborné literatury
A. E. Hartink – Velká encyklopedie loveckých zbraní
Lugs – Ruční palné zbraně I, II,
Svojtka – Lexikon zbraně
Seznamy puškařů a obchodní katalogy z Východočeského muzea Pardubice
Předběžná náplň práce
Vývoj uměleckořemeslného zpracování loveckých zbraní v 18. – 20. století. Estetika loveckých zbraní jako inspirace ve výtvarné výchově. Aplikace výtvarných prvků loveckých zbraní ve výtvarné výchově.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Development of Artistic craftsmanship hunting weapons in the 18th-20 century. Aesthetics hunting weapons as inspiration in art education. Application artwork hunting weapons in arts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK