Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výhody a nevýhody použití perzistence objektů v jazyce Java
Název práce v češtině: Výhody a nevýhody použití perzistence objektů
v jazyce Java
Název v anglickém jazyce: Advantages and disadvantages of object persistency usage in Java language
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2006
Datum zadání: 17.10.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Oponenti: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Standardním rozhraním pro přímou komunikaci s relačními a objektově relačními databázemi v jazyce Java je rozhraní JDBC. V poslední době se pro dosažení transparentního ukládání objektů jazyka Java do relační či objektově relační databáze.stále více prosazuje persistenční vrstva Hibermate. Ne vždy však musí být její použití v aplikaci vhodné.
Cílem této práce je proto analýza možností nástroje Hibernate pro perzistenci objektů v jazyce Java
a srovnání výhod a nevýhod, které jeho použití přináší v porovnání se standardním přístupem prostřednictvím JDBC rozhraní.
Seznam odborné literatury
[1] Bauer Christian, King Gavin: Hibernate in Action, Manning Publications, 2004
[2] Eckel Bruce, Myslíme v jazyku Java - knihovna zkušeného programátora, Grada, 2001
[3] http://www.hibernate.org
[4] http://java.sun.com
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK