Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dolování dat z příchozích zpráv elektronické pošty
Název práce v češtině: Dolování dat z příchozích zpráv elektronické pošty
Název v anglickém jazyce: Data mining from incoming e-mail messages
Klíčová slova: e–mail, workshop, text–mining, třídění, automatizace, parsování
Klíčová slova anglicky: e–mail, workshop, text–mining, automatization, extraction
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2008
Datum zadání: 15.11.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vytvořte nástroj pro analýzu příchozí pošty, její klasifikaci, a získávání vybraných údajů z těla příchozích zpráv.
Seznam odborné literatury
1. Ronen Feldman, James Sanger: The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data. Cambridge University Press, 2006.

2. Martin Pilát: Získávání a správa údajů o konferencích a workshopech. Bakalářská práce, MFF UK, 2007.

3. Anne Kao, Steve R. Poteet (Eds.): Natural Language Processing and Text Mining, Springer, 2006.
Předběžná náplň práce
Příchozí e-mailové zprávy je možné rozdělit do několika základních typů: osobní sdělení, obecné informace (užitečné i spam), požadavky a potvrzení. Tato práce je zaměřená na získávání dat o vybraných aktivitách z obecných zpráv. Těmito aktivitami jsou např. výzvy k zasílání příspěvků na konference, výzvy k pořádání workshopů, k psaní kapitol do knih, k účasti na konferencích a workshopech, informace o nových časopisech, o volných místech, atd. Cílem práce je takovéto zprávy určit a případně v nich vyhledat užitečné informace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Incoming e-mail messages are of several basic types: personal messages, general information (useful and spam), requests, and acknowledgements. This work will focus useful general information messages concerning some activities: call for papers, workshops, chapters, and participation, new journals, jobs, etc. and on mining data about these topics. Goal of the work it to determine such messages and conditionally search them for useful information.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK