Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Revize druhů Lepidodendron lycopodioides a L. selaginoides z českého karbonu
Název práce v češtině: Revize druhů Lepidodendron lycopodioides a L. selaginoides z českého karbonu
Název v anglickém jazyce: Revision of Lepidodendron lycopodioides and L. selaginoides from Czech Carbon...
Klíčová slova: Lepidodendron, karbon, uhlotvorná flóra
Klíčová slova anglicky: Lepidodendron, Carboniferous, coal-forming flora
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2013
Datum zadání: 03.05.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2013
Oponenti: prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je revize typové kolekce dvou blízkých druhů stromovitých karbonských plavuní Lepidodendron lycopodioides a Lepidodendron selaginoides.?Oba druhy jsou v literatuře šasto zaměňovány vzhledem k jejich nejasné definici.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is focused on revision of type collection of two similar arborescent Carboniferous lycopsids Lepidodendron lycopodioides and Lepidodendron selaginoides. Both species are often misinterpreted in the literature?due to?their obscure definition. Revision should help to clear up the differences between both species and to avoid further missinterpretation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK