Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
User-Defined XML-to-Relational Mapping
Název práce v češtině: User-Defined XML-to-Relational Mapping
Název v anglickém jazyce: User-Defined XML-to-Relational Mapping
Klíčová slova: Java, verifikace, kontrola modelu, JPF, ladící rozhraní
Klíčová slova anglicky: Java, verification, model checker, JPF, debugging interface
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Irena Mlýnková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2006
Datum zadání: 03.10.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.05.2013
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK