Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šikana - dopady na osobnost agresora
Název práce v češtině: Šikana - dopady na osobnost agresora
Název v anglickém jazyce: Bulliyng - impact on personality of offender
Klíčová slova: šikana, agrese, osobnost agresora
Klíčová slova anglicky: bullying, aggression, personality of offender
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Čáp, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2013
Datum zadání: 02.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lucie Matějovská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část práce se zaměří na problematiku šikany. Její příčiny, diagnostiku, prevenci. Hlavním těžištěm práce budou pak dopady šikany, především dopady na osobnost agresora. Práce se zaměří na jeho chování, jednání, prožívání, které se v důsledku jedincovy role během šikany mění.
V Empirické části navrhnu model výzkumu, který bude založený na současných vědeckých metodách. Návrh výzkumu se bude zabývat možnými změnami v chování a prožívání agresora.
Seznam odborné literatury
Blackburn, R. (1999). Personality assessment in violent offenders: The development of the Antisocial Personality Questionnaire. Psychologica Belgica, 39(2-3), 87-111.

De Haan, A. D., Prinzie, P. P., & Deković, M. M. (2010). How and why children change in aggression and delinquency from childhood to adolescence: moderation of overreactive parenting by child personality. Journal Of Child Psychology & Psychiatry

Gilbert, F., & Daffern, M. (2010). Integrating contemporary aggression theory with violent offender treatment: How thoroughly do interventions target violent behavior?. Aggression & Violent Behavior

Grennan, S., & Woodhams, J. (2007). The impact of bullying and coping strategies on the psychological distress of young offenders.Psychology, Crime & Law

Ireland, J. L., & Ireland, C. A. (2003). How do offenders define bullying? A study of adult, young and juvenile male offenders. Legal And Criminological Psychology, 8(2), 159-173.

Ireland, J. L., & Power, C. L. (2004). Attachment, Emotional Loneliness, and Bullying Behaviour: A Study of Adult and Young Offenders.Aggressive Behavior

M. Kolář. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. (Vyd. 1., 336 s.) Praha: Portál.

Zimbardo, P. (2005). Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. (1., 199 s., Editor Jiří Fiala, Martina Klicperová-Baker, Překlad Václav Břicháček, Lucie Čermáková). Praha: Moraviapress.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK