Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktika konkrétních jazyků – srovnání výuky češtiny a korejštiny
Název práce v češtině: Didaktika konkrétních jazyků – srovnání výuky češtiny a korejštiny
Název v anglickém jazyce: Didactics of specific languages – comparison of teaching Czech and Korean
Klíčová slova: didaktika, výuka cizích jazyků, čeština, korejština
Klíčová slova anglicky: didactics, foreign language teaching, Czech, Korean
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2013
Datum zadání: 02.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude srovnání specifických problémů výuky konkrétních jazyků – češtiny a korejštiny v odlišných jazykových prostředích. Student nejprve stručně zmíní různé metody a strategie výuky cizích jazyků, jejich přednosti, nedostatky a aplikovatelnost v daných podmínkách. V praktické části bude vycházet z osobních zkušeností při výuce korejských mluvčích (čeština) a českých mluvčích (korejština). Srovná dostupné učebnice a poukáže na problémy, se kterými se mluvčí obou jazyků při studiu potýkají. Zaměří se na analýzu obtíží pramenících z odlišnosti fonologických systémů obou jazyků, gramatické stavby i kulturních zvyklostí spojených s užíváním jazyka. V závěru se pokusí o optimalizaci výukové metody s ohledem na výše zjištěné problémy mluvčích obou skupin.
Seznam odborné literatury
Šebesta, K. (2005). Od jazyka ke komunikaci – Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Karolinum
Lojová, G., Vlčková K. (2011). Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Portál
Brown H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. Longman
Škodová, S. (2012). Kapitoly z lingvodidaktiky češtiny. Technická univerzita v Liberci
Čchö Kil-si (2000). Ökukinúl ühan hankukô kjojukúi silče. (Výuka korejštiny pro cizince). Tchähaksa
IAKLE (2006). Hankukôkjojuklon (Teorie výuky korejštiny). 3 sv., Hankuk munhwasa
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK