Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Der Kriminalroman "Milchgeld" von Volker Klüpfel und Michael Kobr in der tschechischen Übersetzung
Název práce v jazyce práce (němčina): Der Kriminalroman "Milchgeld" von Volker Klüpfel und Michael Kobr in der tschechischen Übersetzung
Název práce v češtině: Kriminální román "Milchgeld" od Volkera Klüpfela a Michaela Kobra v českém překladu
Název v anglickém jazyce: Volker Klüpfel's and Michael Kobr's "Milchgeld" in Czech translation
Klíčová slova: překlad, analýza, Volker Klüpfel, Michael Kobr
Klíčová slova anglicky: translation, analysis, Volker Klüpfel, Michael Kobr
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2013
Datum zadání: 02.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2013
Datum a čas obhajoby: 02.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod do společného díla Michaela Kobra a Volkera Klüpfela, srovnání jejich recepce v českém a německém prostředí.
Analýza českého překladu knihy "Milchgeld" ("Mléčný groš") od Martina Všetíčka
Vyhledání kritických míst a nedostatků v překladu, návrhy na jejich řešení.
Závěr.
Seznam odborné literatury
Primärliteratur
KLÜPFEL, Volker/ KOBR, Michael (2006): Milchgeld. München: Piper Verlag GmbH.
KLÜPFEL, Volker/ KOBR, Michael (2010): Mléčný groš. Praha: Práh s.r. o.

Sekundärliteratur
Wörterbücher:
SCHEMANN, Hans (1993): Deutsche Idiomatik: Die deutschen Redewendungen im Kontext. Stuttgart/Dresden: Klett Verlag für Wissen und Bildung (PONS).
WOLF, Friedrich (1976): Moderne deutsche Idiomatik. Alphabetisches Wörterbuch mit Definitionen und Beispielen. München: Max Hueber Verlag.
Duden (2002): Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim: Dudenverlag.
KLÉGR, Aleš (2007): Tezaurus jazyka českého: slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Praha: Lidové noviny.

Theorie der Übersetzung:
KNITTLOVÁ, Dagmar/ Bronislava GRYGOVÁ/ Jitka ZEHNALOVÁ (2010): Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
FIŠER, Zbyněk (2010): Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno: Host.
LEVÝ, Jiří (1998): Umění překladu, Praha: Ivo Železný.LEVÝ, Jiří (1969): Die literarische Übersetzung, Frankfurt am Main: Anthenäum Verlag.
POPOVIČ, Anton (1975): Teória umeleckého prekladu. Aspekty textu a metakomunikácie,Bratislava: Tatran.

Andere Quellen:
EROMS, Hans-Werner (2008): Stil und Stilistik: eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt.
ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ (2008): Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK