Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reálie v učebnicích češtiny pro cizince
Název práce v češtině: Reálie v učebnicích češtiny pro cizince
Název v anglickém jazyce: Realia in Textbooks of Czech for Foreigners
Klíčová slova: reálie, čeština pro cizince, učebnice češtiny pro cizince
Klíčová slova anglicky: realia, Czech for foreigners, textbooks of Czech for foreigners
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.05.2013
Datum zadání: 01.05.2013
Datum a čas obhajoby: 12.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Katedra českého jazyka
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK