Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detektivní povídka v tvorbě Karla Čapka
Název práce v češtině: Detektivní povídka v tvorbě Karla Čapka
Název v anglickém jazyce: Detective story in the work of Karel Čapek
Klíčová slova: Karel Čapek, detektivní povídka, Povídky z první a z druhé kapsy, kriminální povídka, analýza, krátká povídka
Klíčová slova anglicky: Kare Čapek, detective story, Tales from one and the other pocket, criminal story, analysis, short story
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2013
Datum zadání: 01.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2013
Datum a čas obhajoby: 12.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Vučka
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se bude zabývat detektivními povídkami zejména v tvorbě českého spisovatele Karla Čapka, a to na příkladu sbírek Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy. V úvodu se bude věnovat historii a vývoji žánru kriminální povídky v české literatuře a dále detektivním motivům v tvorbě Karla Čapka. Hlavním cílem práce bude analýza vybraných detektivních povídek, tj. jejich vnitřní a vnější výstavby a jazykový rozbor:
1. Úvod
2. Historie a vývoj detektivních povídek jako literárního žánru v české literatuře
3. Karel Čapek a jeho tvorba s důrazem na detektivní prvky
4. Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy (r. 1929) – vybrané povídky s kriminální zápletkou
5. Vnitřní a vnější výstavba vybraných povídek, jazyková analýza děl
6. Závěr
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
Čapek, K. Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, nakladatelství Fragment 1. vyd., Praha 2007.

Sekundární literatura:
Forst, V. kol. Lexikon české literatury A – G, Praha 1985
Králík, O. První řada v díle Karla Čapka, Ostrava 1972
Buriánek, F. Čapkovské variace. Eseje o Karlu Čapkovi a o literatuře, Praha 1984
Černý, V. Tvorba a osobnost 1,2 (Karel Čapek).
Doležel, L. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: ČS, 1993. (K. Čapek).
Halík, M. Karel Čapek: Život a dílo v datech. Praha: Academia, 1983.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK