Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Loajalita zaměstnanců jako projev pracovní spokojenosti - psychologické aspekty zaměstnanecké loajality
Název práce v češtině: Loajalita zaměstnanců jako projev pracovní spokojenosti - psychologické aspekty zaměstnanecké loajality
Název v anglickém jazyce: Employee loyalty as a manifestation of work satisfaction - psychological aspects of employee loyalty
Klíčová slova: pracovní spokojenost, loajalita zaměstnanců, pracovní postoje
Klíčová slova anglicky: Job satisfaction, Employee loyalty, Job attitudes
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2013
Datum zadání: 30.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 19.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obecným cílem práce je popis psychologických aspektů zaměstnanecké loajality v kontextu pracovní spokojenosti.
Cílem empirické části je zhodnocení vztahu pracovní spokojenosti a loajality pracovníků. To znamená identifikace faktorů, které se významně podílejí na úrovni pracovní spokojenosti zaměstnanců organizace. Dále zjištění faktorů, kterými lze ovlivňovat přímo zaměstnaneckou loajalitu. Jako metodu měření pracovní spokojenosti použiji některou ze standardizovaných metod (např. Dotazník spokojenosti vytvořený Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí).
Seznam odborné literatury
Clancy, J. J. (1998). The old dispensation: Loyalty in business. Madison [u.a.: Fairleigh Dickinson Univ. Press [u.a..
Dvořáková, Z. (2007). Management lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck.
Getchell, E. H. (1975). Factors Affecting Employee Loyalty.
Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2010). Human resource management. Mason, OH: Thomson/South-western.
Kociánová, R. (2012). Personální řízení: Východiska a vývoj. Praha: Grada.
Reichheld, F. (1996). The Loyalty Effect. Harvard: Harvard Business School Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK