Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Za devatero horami. K teorii literatury pro děti a mládež
Název práce v češtině: Za devatero horami. K teorii literatury pro děti a mládež
Název v anglickém jazyce: In a Land Far, Far Away. Theorizing Attempts at Children’s and Youth Literature
Klíčová slova: Teorie literatury pro děti a mládež, jednoduchost, Maria Nikolajeva, Maria Lypp, Zohar Shavit, Aidan Chambers, dětský implicitní čtenář
Klíčová slova anglicky: Children’s and youth literature theory, simplicity, Maria Nikolajeva, Maria Lypp, Zohar Shavit, Aidan Chambers, child implied reader
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2013
Datum zadání: 30.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.05.2013
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Diplomantka ve své práci představí a kriticky zhodnotí vybrané pokusy o teoretizaci literatury pro děti a mládež jako svébytné literární oblasti.
Zaměří se přitom především na zahraniční koncepce vzniknuvší zhruba od 80. let 20. století do současnosti. Tyto přístupy lze rozdělit na tři hlavní proudy podle toho, zda literaturu pro děti a mládež definují primárně na základě specifické struktury děl, specifického adresáta či specifického kontextu, v němž je literární dílo produkováno a recipováno. Díky zhodnocení přínosu i slabých míst jednotlivých přístupů autorka nabídne hypotézy o tom, které z konceptů a jejich klíčových pojmů se v současnosti jeví produktivní pro interpretaci literárních textů pro děti a mládež, a mohly by tak obohatit český literárněvědný diskurs.
Seznam odborné literatury


Grenby, Matthew Orville – Immel, Andrea (ed.). The Cambridge Companion to Children's Literature. Cambridge 2009.
Hunt, Peter (ed.). Understanding Children’s Literature. London 2005.
Iser, Wolfgang. Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München 1984.
Nezkusil, Vladimír. Studie z poetiky literatury pro děti a mládež. Praha 1983.
Nodelman, Perry. The Hidden Adult. Defining Children’s Literature. Baltimore 2008.
Sieglová, Naděžda – Zapletal, Zdeněk. Teorie a kritika české literatury pro děti a mládež. Praha 1985.
Trávníček, Jiří. Vyprávěj mi něco… Jak si děti osvojují příběhy. Příbram, Litomyšl 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK