Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnost vychovatele a možnosti jejího rozvoje
Název práce v češtině: Osobnost vychovatele a možnosti jejího rozvoje
Název v anglickém jazyce: Personality educators and the possibility of development
Klíčová slova: Vychovatel, výchova, osobnost, rozvoj, sebepoznání
Klíčová slova anglicky: Educator, education, personality development, self knowledge
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.04.2013
Datum zadání: 30.04.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 15:30
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmínit pojmy výchova, vychovatel, osobnost. Zamyslet se, proč se jako vychovatel věnovat rozvoji také vlastní osobnosti. Představit některé techniky, které je možné k tomu použít.
Seznam odborné literatury
Dragomirecký, A.: Teorie osobnosti,
Dvořáček, J.: Kompendium pedagogiky, Univezita Karlova 2009, ISBN 978-80-7290-405-1
Hadj-Moussová, Z.: Pedagogická psychologie pro vychovatele, Univerzita Karlova 2006, ISBN 978-80-7290-234-1
Helus, Z.: Osobnost a její vývoj, Univerzita Karlova 2009, ISBN 978-80-7290-396-2
Henning, C., Keller, G.: Antistresový program pro učitele, Portál 1996, ISBN 80-7178-093-6
Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese, Portál 1997, ISBN 80-7178-150-9
Pelcová, N.: Vzorce lidství, Praha, ISV nakladatelství 2001,ISBN 80-85866-64-1
Říčan, P.: Cesta životem, Praha, Porál 2004, ISBN 80-7178-829-5
Předběžná náplň práce
Rozvoj vlastní osobnosti v profesi vychovatele. Techniky, které při tom mohou být použity.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Develop own personality in the profession educators. Techniques for doing so may be used.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK