Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Horor v české literatuře
Název práce v češtině: Horor v české literatuře
Název v anglickém jazyce: Horror in Czech literature
Klíčová slova: horor, česká literatura, Svatopluk Doseděl, Krvavá hostina
Klíčová slova anglicky: horror, Czech literature, Svatopluk Dosedel, Krvava hostina
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2013
Datum zadání: 30.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2013
Datum a čas obhajoby: 12.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:07.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Darina Ivanovová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá hororem jako literárním žánrem, stručně v kontextu světové literatury, podrobněji v kontextu české. Dále se zaměřuje na moderního českého autora hororových próz Svatopluka Doseděla a na soubor jeho strašidelných povídek Krvavá hostina. Cílem práce je poukázat na to, jak se s tímto žánrem vyrovnává jeden z českých hororových spisovatelů této doby, konkrétně v čem autor navazuje v uvedeném díle na klasickou hororovou literaturu a v čem je jeho tvorba svébytná či novátorská. Stručný obsah práce:

Úvod
1. Horor jako literární žánr ve světové a české literatuře (jeho vznik, historie, typy)
2. Nejvýznamnější světoví a čeští představitelé
3. Svatopluk Doseděl a jeho tvorba
3.1 Krvavá hostina
3. 1. 1 Analýza vnitřní a vnější výstavby povídek
3.1.1.1 Jazyková analýza povídek
3.1.1.1.1 Srovnání povídek
4. Závěr - Dosedělova tvorba v kontextu hororové literatury, její návaznost, či novátorství
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
DOSEDĚL, Svatopluk. Krvavá hostina. 1. vydání. Praha : Gumruch DTP, 1998. 227 stran. ISBN 80-902135-2-9

Sekundární literatura:
Kolektiv autorů. Universum, všeobecná encyklopedie. Svazek 3. 1. vydání. Praha : Odeon, 2000. 676 stran. ISBN 80-207-1063-9.
CUDDON, John Anthony Bowden. The Penguin dictionary of literary terms and literary theory. 4th edition. London : Penguin Books, 1999. 991 pages. ISBN 0-14-051363-9
MOCNÁ, Dagmar; PETERKA, Josef a kolektiv. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vydání. Praha; Litomyšl : Paseka, 2004. 699 stran. ISBN 80-7185-669-X.
HRABÁK, Josef. Od laciného optimismu k hororu : k historii a patologii dvou odvětví literárního braku. 1. vydání. Praha : Melantrich, 1989. 245 stran. ISBN 80-7023-029-0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK