Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kognitivní funkce u pacientů intoxikovaných metanolem
Název práce v češtině: Kognitivní funkce u pacientů intoxikovaných metanolem
Název v anglickém jazyce: Cognitive sequelae from methanol poisoning
Klíčová slova: metanol, intoxikace, bazální ganglia, kognitivní funkce
Klíčová slova anglicky: methanol, poisoning, basal ganglia, cognitive functions
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2013
Datum zadání: 29.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 20.05.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: MUDr. Gabriela Šivicová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Od září roku 2012 došlo v České republice k mnoha desítkám případů otravy metanolem. Tato diplomová práce využije jedinečného souboru těchto osob a pokusí se zmapovat kognitivní funkce pacientů, kteří otravu přežili, zejména jejich paměť, pozornost a exekutivní funkce, protože o pacientech po otravě metanolem nejsou podobné informace dosud známy. Praktickou část bude tvořit porovnání výsledků klinického a kontrolního souboru z neuropsychologické baterie testů – kvůli předpokladu slepoty nebo částečné slepoty u části klinického souboru se tyto testy orientují zejména na zvukový kanál pro zpracování informací. Přesto se však testy pro pacienty bez poruch zraku a pro pacienty slepé či částečně slepé drobně liší. Na základě demografických vlastností (pohlaví, věk, vzdělání) bude ke klinickému souboru vybrán kontrolní soubor osob, které neprodělaly intoxikaci metanolem a jsou neurologicky zdravé. Oba soubory budou následně statisticky porovnány.
Seznam odborné literatury
Baddeley, A. D. (2004). Chapter 1: The Psychology of Memory. In A. Baddeley, M. Kopelman & B. Wilson (Eds.), The essential handbook of memory disorders for clinicians: J. Wiley.
Binder, M. D., Hirokawa, N., Windhorst, U., & Hirsch, M. C. (2008). Encyclopedia of Neuroscience: Springer.
Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2000). Cognitive Psychology. Cognitive Psychology. Psychology Press.
Klaver, P. (2008). Attention. In M. D. Binder, N. Hirokawa, U. Windhorst & M. C. Hirsch (Eds.), Encyclopedia of Neuroscience (pp. 204-208): Springer.
Koukolík, F. (2000). Lidský mozek : funkční systémy : normy a poruchy (1st ed.). Praha: Portál.
Kulišťák, P. (2003). Neuropsychologie (1. ed.). Praha: Portál.
Neisser, U. (1967). Cognitive psychology. New York: Appleton-Century-Crofts.
Preiss, M. (1998). Klinická neuropsychologie (1. ed.). Praha: Grada.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK