Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Atribuce a vnímaná osobní účinnost u dětí mladšího a staršího školního věku
Název práce v češtině: Atribuce a vnímaná osobní účinnost u dětí mladšího a staršího školního věku
Název v anglickém jazyce: Attribution and self-efficacy of younger and older school children
Klíčová slova: vnímaná osobní účinnost, atribuce, mladší školní věk, starší školní věk
Klíčová slova anglicky: self-efficacy, attribution, younger school age, older school age
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2013
Datum zadání: 29.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Simona Hoskovcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Téma se vztahuje k problematice pedagogické psychologie a zaměřuje se na vývoj osobní vnímané účinnosti (self efficacy) ve spojitosti s atribuční teorií u dětí mladšího a staršího školního věku. Práce bude obsahovat kapitoly týkající se teorie kauzálních atribucí, souvislostí mezi atribucí a motivací, a vnímané osobní účinnosti (jejích východisek, aplikací a především jejího vývoje u dětí mladšího a staršího školního věku). V práci bude navržen výzkum na zmapování souvislostí mezi atribucí a vnímanou osobní účinností u dětí mladšího a staršího školního věku.
Seznam odborné literatury
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman and Company.
Fincham, F. D. & Hewstone, M. (1983). Attribution theory and research: conceptual, developmental, and social dimensions. London: Academic Press.
Hoskovcová, S. & Suchochlebová Ryntová, L. (2009). Výchova k psychické odolnosti dítěte. Praha: Grada.
Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada,
Sternberg, R. J. & Williams, W. M. (2002). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon.
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK