Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Management sportovní akce: Mayor´s Lax Cup 2015
Název práce v češtině: Management sportovní akce: Mayor´s Lax Cup 2015
Název v anglickém jazyce: Sports event management: Mayor´s Lax Cup 2015
Klíčová slova: sportovní akce, případová studie, zúčastněné pozorování, SWOT analýza, Mayor‘s Lax Cup, lakros
Klíčová slova anglicky: sports event, case study, participant observation, SWOT analysis, Mayor‘s Lax Cup, lacrosse
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2013
Datum zadání: 03.06.2013
Datum a čas obhajoby: 17.09.2015 14:10
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2015
Oponenti: Mgr. William Morea Crossan, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem je analýza organizace čtvrtého ročníku turnaje Mayor‘s Lax Cup, pořádaného klubem SK Lacrosse Jižní Město. Výzkum je prováděn pomocí případové studie. Data byla získávána pomocí zúčastněného pozorování, analýzy dokumentů a polostrukturovaného rozhovoru. Na základě získaných dat byla zpracována SWOT analýza. Z jejích výsledků sestaven návrhů na zlepšení pro příští ročník.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of 4th annual Mayor‘s Lax Cup, organized by SK Lacrosse Jižní Město.Survey uses case study as a method. Data is collected through participant observation, documents analysis, and semi-structured interview. Conducting of SWOT analysis based on collected data and subsequent suggestions for improvement in next years.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK