Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Speaker dolní komory britského parlamentu
Název práce v češtině: Speaker dolní komory britského parlamentu
Název v anglickém jazyce: The Speaker of The House of Commons
Klíčová slova: předseda Poslanecké Sněmovny UK, geneze, role, postavení
Klíčová slova anglicky: Speaker of the House of Commons, role, history, evolution of the institution
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2013
Datum zadání: 06.05.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Základem práce je analýza postavení Speakera Dolní komory britského parlamentu, a to na základě primárních pramenů (především dokumentů). Využita budou rovněž hodnocení této role v literatuře. Jedná se o práci založenou na primárních zdrojích a dokumentech vzniklých v průběhu především 20. století.
Seznam odborné literatury
BATHER, L., HARVEY, J. (1972). The British Constitution. London: Macmillan Education.
BOWERS, P. et al. (2011). Members of Parliament 1979 – 2010. London: The Stationery Office.
DASENT, A., I. (1911). The speakers of the House of Commons from the earliest times to the present day with a topographical description of Westminster at various epochs & a brief record of the principal constitutional changes during seven centuries London: John Lane The Bodley Head.
KING, A., S. (2007). The British Constitution. Oxford: Oxford University Press.
LAUNDY, F. (1964). The office of Speaker. London: Cassell.
ROSSKEL, J. (1965). The Commons and their Speakers in English Parliaments 1376 – 1523. Manchester: Manchester University Press.
RUSH, M. (2005). Parliament Today. Manchester: Manchester University Press.

Předběžná náplň práce
Spojené království je naprosto ojedinělý typ politického systému s celou řadou fenoménů, jejichž kombinaci nalezneme pouze zde. Jedním ze zásadních prvků parlamentu je unikátní postavení jejího předsedy (Speakera). Cílem bude zhodnotit historický vývoj instituce Speakera of the House of Commons a zejména současné pravomoci a reálné postavení tohoto aktéra v systému.

Práce si klade za cíl vysvětlit specifika, kterými se Speaker vyznačuje. Jsou jimi například autoritativní řízení komory, striktní nestranickost, specifika reprezentování zájmů obvodu Speakera a jeho volba, délka mandátu, etc. S ohledem na nedostatek publikací, které by toto téma uceleně popisovaly, budou fakta a souvislosti čerpána převážně z primárních zdrojů, zejména pak z parlamentních dokumentů. Cílem tohoto postupu je sestavit ucelený soubor faktů, který umožní pochopit význam pozice Speakera v dolní komoře.

Osnova:

Úvod
- Parlament – vznik a vývoj suveréna moci
- House of Commons – rozhodující aktér v systému
- Významní aktéři komory – Leader of The House, Opozice Jejího Veličenstva, Speaker
Speaker – definice aktéra
- Předseda a mluvčí dolní komory, nejvyšší autorita
- Historický exkurz, vznik institutu
Pravomoci Speakera
- Kodifikované / zvykové kompetence a jejich využívání v praxi
Volba a trvání mandátu Speakera
- Kdo může být Speaker?
- Zvolení v rámci voleb do Dolní sněmovny, volba uvnitř komory a její reformy
- Riziko neobhájení mandátu, rezignace
Neutralita Speakera
- Účel neutrality předsedy komory
- Kdo zastává zájmy obvodu Speakera?
Speaker of The House of Lords
- Komparace předsedů horní a dolní sněmovny
Speakeři v dějinách
- Seznam Speakerů, významní Speakeři, současný Speaker
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Political system of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has a lot of special phenomena. The Speaker of The House of Commons is one of them. Historical evolution, role and competencies will be examined in the thesis. The electoral district of the Speaker, specific election, authoritative position during the session of The House, neutrality, etc. will be explored. Last but not lease, The Speaker of the lower House will be compared with The Speaker of The House of Lords. The explanation of a unique position of The Speaker of The House of Commons is the aim of the Bachelor thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK