Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk pro programování asynchronních serverů
Název práce v jazyce práce (slovenština): Jazyk pro programování asynchronních serverů
Název práce v češtině: Jazyk pro programování asynchronních serverů
Název v anglickém jazyce: Programming Language for Asynchronous Servers
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2009
Datum zadání: 21.04.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.04.2013
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je byvrhnout jazyk, ve kterém lze efektivně vytvářet asychronní servery (AS), Je zapotřebí vyřešit následující problémy:
1. kontrola inicializace a deinicializace položek struktur přislušejících asynchronnímu požadavku
2. kontrola výlučného přístupu ke sdíleným zdrojům v případě, že je AS implentován s využitím několika výpočetních vláken
Seznam odborné literatury
The Java Language Specification:http//java.sun.com/docs/books/jls
Microsoft: Net Devolopment
http://msdn.microsoft.com/libraqry/en-us/cpgenref/html/cpconasynchronoisexecution.asp
Předběžná náplň práce
Cílem práce je byvrhnout jazyk, ve kterém lze efektivně vytvářet asychronní servery (AS), Je zapotřebí vyřešit následující problémy:
1. kontrola inicializace a deinicializace položek struktur přislušejících asynchronnímu požadavku
2. kontrola výlučného přístupu ke sdíleným zdrojům v případě, že je AS implentován s využitím několika výpočetních vláken
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK