Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Pozice žáka ve třídě a jeho školní úspěšnost
Název práce v češtině: Pozice žáka ve třídě a jeho školní úspěšnost
Název v anglickém jazyce: The position of a student in a school class and his/her school success rate
Klíčová slova: školní hodnocení, klasifikace, sebehodnocení, sociální skupina, sociální pozice, školní třída
Klíčová slova anglicky: school evaluation, assessment, self-evaluation, social group, social position, school class
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2013
Datum zadání: 29.04.2013
Datum a čas obhajoby: 11.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK