Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Difuze inovací v organizaci
Název práce v češtině: Difuze inovací v organizaci
Název v anglickém jazyce: The diffusion of innovation in organizations
Klíčová slova: difúze inovací; organizace, inovace, charakteristiky organizace, organizační faktory
Klíčová slova anglicky: diffusion of innovations; organization, innovation, characteristics of organization, organizational factors
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2013
Datum zadání: 30.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2014
Datum a čas obhajoby: 04.06.2014 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Martina Sieber, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Počátky problematiky difuze inovací můžeme sledovat nejen v pracích sociologických klasiků ale jiných vědních oborů již začátkem dvacátého století. Dá se však říci, že jako samostatná oblast zkoumání byla definována až kolem poloviny dvacátého století. Difuze inovací je z velké většiny směřována ke zkoumání prostupování inovace do společnosti na úrovni jednotlivců. Nicméně již v druhé polovině dvacátého století se objevila potřeba zkoumat difuzi i z hlediska společenských organizací. Proces difuze v organizacích je i díky definované struktuře odlišný. V této bakalářské práci se budu zabývat difuzí inovací na půdě podniků a organizací. Cílem je zmapovat proces difuze a jeho vlivy na organizaci, kritické body procesu a způsoby efektivní difuze.
Seznam odborné literatury
· Cummings, T., & Worley, C. (c2005). Organization development and change. (8th ed., xxii, 694 p.) Mason, Ohio: Thomson/South-Western.
· Gladwell, M. (2006). Bod zlomu: o malých příčinách s velkými následky. (1. vydání v českém jazyce, 254 s.) Praha: Dokořán.
· Hatch, M. (1997). Organization theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives. (xxviii, 387 p.) New York: Oxford University Press.
· Kotter, J. (2009). Vědomí naléhavosti: první a nejdůležitější krok realizace změny. (Vyd. 1., 221 s.) Praha: Management Press.
· Rogers, E. (2003). Diffusion of innovations. (5th ed., xxi, 551 p.) New York: Free Press.
· Zaltman, G., & Duncan, R. (c1977). Strategies for planned change. (ix, 404 p.) New York: Wiley.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK