Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Underground jako politický fenomén
Název práce v češtině: Underground jako politický fenomén
Název v anglickém jazyce: Underground as a political phenomenon
Klíčová slova: underground, socialistické Československo, opoziční uskupení, politické řízení KSČ, Charta 77, VONS, VOKNO, ASANACE, politické procesy, perzekuce
Klíčová slova anglicky: underground, socialistic Czechoslovakia, opposition movement, political leadership of the Czechoslovak Communistic Party, Charta 77, VONS, VOKNO, Asanace, Solidarnosc, repression, political trials, persecution
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: Marek Junek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2013
Datum zadání: 31.01.2013
Datum a čas obhajoby: 29.04.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladimír Jaromír Horák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK