Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biaspektuální slovesa v ruském a českém jazyce
Název práce v češtině: Biaspektuální slovesa v ruském a českém jazyce
Název v anglickém jazyce: Biaspectual verbs in Russian and Czech
Klíčová slova: aspektologie, čeština, imperfektivizace, obouvidovost, perfektivizace, prázdné prefixy, ruština, slovesný vid, vidová dvojice, způsoby slovesného děje
Klíčová slova anglicky: aktionsart, aspect, aspectology, aspectual pairs, biaspectuality, Czech, empty prefixes, imperfectivization, perfectivization, Russian
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2013
Datum zadání: 30.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2013
Datum a čas obhajoby: 16.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomandka nastuduje odbornou literaturu (jak obecnou k slovesnému vidu v obou jazycích, tak k fenoménu biaspektuálnosti) a analyzuje vybranou část biaspektuálních sloves v ruštině a češtině, a to kontrastivně ohledně jejich aspektuálního chování a tvoření nových aspektuálních partnerů. Půjde tedy zejména o hledání jednoznačných kontextů pro používání sloves ve významu nedokonavého, resp. dokonavého vidu, o zjištění případných nových aspektuálních partnerů a o stanovení rozsahu jejich významového pokrývání s původním přejatým slovesem. Diplomandka na to využívá dostupné elektronické korpusy (resp. některé z nich) a internet, popř. je vhodně doplňuje dotazníkovou metodou (gramatičnost nedoložených příkladů se určuje na základě úsudků rodilých mluvčích).
Seznam odborné literatury
- Avilova, N. S. 1968. Dvuvidovye glagoly s zaimstvovannoj osnovoj v russkom literaturnom jazyke novogo vremeni. Voprosy jazykoznanja, 1968, 5, 66-78.
- Čertkova, M. Ju., Čang, P.-Č. 1998. Ėvolucija dvuvidovyx glagolov v sovremennom russkom jazyke. Russian Linguistics 22, 13-34.
- Eckert, E. 1982. A Contrastive Study of Czech and Russian Aspect. Unpublished doctoral thesis, University of California-Berkeley.
- Forsyth, J. 1970. A grammar of aspect: usage and meaning in the Russian verb. Cambridge.
- Isačenko, A. V. 1954, 1960. Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim. Bratislava.
- Janda, L. A. 2007. What makes Russian bi-aspectual verbs special. In: Divjak, D., Kochanska, A. (eds.): Cognitive Paths into the Slavic Domain. Berlin etc., 83-110.
- Jászay, L. 1999. Vidovye korreljaty pri dvuvidovych glagolach. Studia Russica 17, 169-177.
- Kopečný, F. 1962. Slovesný vid v češtině. Praha.
- Lebed', S. A. 1974. K voprosu o vidovoj differenciacii dvuvidovych glagolov s inojazyčnoj osnovoj v češskom jazyke (v sopostavlenii s russkim). In: Konstantinova, T.I., Širokova, A.G., Zatovkaňuk, M., (red.): Sopostavitel'noe izučenie grammatiki i leksiki russkogo i češskogo jazykov. Praha, 67-76.
- Lebed', S. A. 1983. Glagoly inojazyčnogo proischoždenija v vidovoj sisteme sovremennogo češskogo jazyka (v sopostavlenii s russkim jazykom). In: Hrabě, V. Širokova, A.G. (red.): Sopostavitel'noe izučenie grammatiki i leksiki russkogo i češskogo jazykov II. Praha, 117-140.
- Mučnik, I.P. 1966. Razvitie sistemy dvuvidovyx glagolov v sovremennom russkom jazyke. Voprosy jazykoznanja, 1966, 1, 61-75.
- Stunova, A. 1993. A contrastive study of Russian and Czech aspect: Invariance vs. discourse. Amsterdam.
- Veselý, L. 2008. Testy pro zjišťování vidové hodnoty vidového paradigmatu slovesa (indikátory slovesného vidu). Slovo a slovesnost 69, 211–220.
- Veselý, L. 2010. Ke slovesnému vidu v češtině. Naše řeč 93, 113–124.
- Veselý, L. 2011. O vidu slovesa soustředit se. Příspěvek k otázce jazykové správnosti. Naše řeč 94, 134–141.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK