Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integration von russlanddeutschen (Spät-) Aussiedlern in Nordrhein-Westfalen
Název práce v jazyce práce (němčina): Integration von russlanddeutschen (Spät-) Aussiedlern in Nordrhein-Westfalen
Název práce v češtině: Integrace ruských Němců se statutem (pozdních) vystěhovalců v Severním Porýní Vestfálsku.
Název v anglickém jazyce: Integration of Russian-German (Late-) Resettlers in Nord Rhine-Westphalia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.04.2013
Datum zadání: 25.04.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 09:45
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK