Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vizualizace algoritmů pro vyhledávání v textech
Název práce v češtině: Vizualizace algoritmů pro vyhledávání v textech
Název v anglickém jazyce: Visualisation of Text Retrieval Algorithms
Klíčová slova: vizualizace algoritmů, e-learning, vyhledávání v textech
Klíčová slova anglicky: algorithm visualization, e-learning, text retrieval
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.04.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat výukový systém, sloužící pro vizualizaci vybraných algoritmů a jejich datových struktur pro vyhledávání v textech.
Uživatelé - studenti by měli mít možnost sledovat informace o součástech systému spolu s obsahem a změnami obsahu odpovídajícíchch datových struktur. Bylo by vhodné umožnit případné zobrazení i více rúzných reprezentací obsahu datové struktury či jejich částí najednou.
Aplikace by měla být modulárně navržena a dobře zdokumentována, aby byl umožněn její budoucí rozvoj, přidávání nových algoritmů, mových typů náhledů na datové struktury a celková údržba.

Seznam odborné literatury
[1] Pokorný J., Snášel V., Kopecký M.: Dokumentografické informační systémy. Karolinum, Praha, 2005
[2] Kučera, L.: Algovision, http://kam.mff.cuni.cz/~ludek/Algovision/Algovision.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK