Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důležití dospělí ve vývoji a rozvoji dospívajících
Název práce v češtině: Důležití dospělí ve vývoji a rozvoji dospívajících
Název v anglickém jazyce: Significant adults in the evolution and development of adolescent
Klíčová slova: důležití dospělí, dospívající, vzdělání, sociální zdroje,sociální podpora
Klíčová slova anglicky: significant adults, adolescent, education, social resources, social support
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2013
Datum zadání: 24.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 16.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Václav Mertin
 
 
 
Zásady pro vypracování
Koncept „důležitého dospělého“ je jedním z možných přístupů, jak porozumět a rozvíjet edukační interakci dospělých a dospívajících. Cílem práce je v návaznosti na poznatky zejména L.S. Vygotského zmapovat z různých pramenů tento fenomén, zaměřit se na výsledky výzkumů, které sledovaly působení důležitých dospělých na dospívající. Projekt může využít nějaký námět ze zahraničních výzkumů a modifikovat ho pro české podmínky.
Seznam odborné literatury
1, GALBO, J., DEMETRULIAS, D., & Mayer, D. (1996-06-01). Recollections of Nonparental Significant Adults During Childhood and Adolescence. Youth, vol. 27(issue 4), pp. 403-420.
2, Gillernová, I. (2008). Edukační interakce dospělých a dětí (Habilitační práce). Univerzita Konštantína filozofa, Nitra.
3, Rishel, C., Cottrell, L., Cottrell, S., Stanton, B., Gibson, C., & Bougher, K. (2007). Exploring Adolescents’ Relationships with Non-Parental Adults Using the Non-Parental Adult Inventory (N.P.A.I.). Child & Adolescent Social Work Journal, 24(5), pp. 495-508. DOI: 10.1007/s10560-007-0103-z.
4, Škola jako místo setkávání: sborník z konference. (2008-).
5,Vygotskij, L. (1976). Vývoj vyšších psychických funkcí. (1. vyd., 363 s.) Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK