Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Firewall a internetová (síťová) bezpečnost
Název práce v jazyce práce (slovenština): Firewall a internetová (síťová) bezpečnost
Název práce v češtině: Firewall a internetová (síťová) bezpečnost
Název v anglickém jazyce: Firewall
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2008
Datum zadání: 27.03.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: RNDr. Ing. Jiří Peterka
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zkoumat internetovou a síťovou bezpečnost z hlediska firewallu. Identifikovat slabá a silná místa zabezpečení sítí. Popsat používané metody. Prognóza/návrh do budoucnosti.
Seznam odborné literatury
William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, Aviel D. Rubin: Firewalls and Internet Security:Repelling the Wily Hacker, Addison-Wesley 2003, ISBN 020163466X
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Construction of Periodic Railway Timetables
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK