Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The EU as a region-builder beyond its borders?
Název práce v češtině: Evropská unie jako tvůrce regionů za svými hranicemi?
Název v anglickém jazyce: The EU as a region-builder beyond its borders?
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.04.2013
Datum zadání: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 19.12.2018 00:00
Místo konání obhajoby: rektorát UK
Datum odevzdání elektronické podoby:12.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2018
Oponenti: prof. Mario Telo, Dr.
  prof. Wolfgang Wessels, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK