Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozšíření těles a řešitelnost algebraických rovnic
Název práce v češtině: Rozšíření těles a řešitelnost algebraických rovnic
Název v anglickém jazyce: Extension of fields and solvability of algebraic equations
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2005
Datum zadání: 18.10.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jedná se o kompilační práci. Základem by měla být osmá kapitola Procházkovy Algebry. Téma je vhodné i pro učitelské zaměření.
Seznam odborné literatury
1. S. Lang, Algebra, Springer Verlag, 2002
2. L. Procházka a kolektiv, Algebra, Academia 1990

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK