Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laplaceova transformace a lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
Název práce v jazyce práce (slovenština): Laplaceova transformace a lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
Název práce v češtině: Laplaceova transformace a lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
Název v anglickém jazyce: The Laplace Transform and Linear Differential Equations with Constant Coefficients
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámení se se základními vlastnostmi Laplaceovy transformace a jejich aplikování na lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty.
Seznam odborné literatury
(1) Schiff J. L. (1999): The Laplace transform: Theory and Application, Springer, 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK