Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce a vizualizace nativních a artificiálních chrupavčitých tkání biofyzikálními technikami
Název práce v češtině: Detekce a vizualizace nativních a artificiálních chrupavčitých tkání biofyzikálními technikami
Název v anglickém jazyce: Detection and visualization of native and artificial chondrogenous tissue using biophysical methods
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky (13-714)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2012
Datum zadání: 14.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2013
Datum a čas obhajoby: 27.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2013
Oponenti: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
  prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK