Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hotel Thermal v Karlových Varech
Název práce v češtině: Hotel Thermal v Karlových Varech
Název v anglickém jazyce: The Thermal hotel in Karlovy Vary
Klíčová slova: Věra a Vladimír Machoninovi, architektura 60. let 20. století, hotel Thermal v Karlových Varech, umění ve veřejném prostoru, interiéry, užité umění, design, historie Karlových Varů.
Klíčová slova anglicky: Věra and Vladimír Machonins, architecture of sixties, hotel Thermal in Karlovy Vary, art in public space, interiors, design, history of Karlovy Vary.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2013
Datum zadání: 23.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.08.2015
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
OBSAH

1 Úvod.. 1
2 Rešerše literatury.. 3
3 HISTORICKÝ KONTEXT
3.1 Lokalita před hotelem Thermal a jeho výstavba. 5
3.2 Privatizace Thermalu. 14
4 Výtvarný a architektonický kontext.. 25
4.1 Struktura 60. let. 25
4.1.1 Stavoprojekt a jeho deriváty. 25
4.1.2 Soutěže vs. Typizace. 28
4.1.3 Urbanismus. 29
4.1.4 Uvolnění v 60. letech: výstavnictví a gesamkunstwerk. 30
4.2 Vladimír a Věra Machoninovi 33
4.2.1 Život 33
4.2.2 Dílo v souvislostech a obecné znaky tvorby. 37
4.3 Budova hotelu Thermal. 42
4.4 Thermal – Interiéry, exteriéry a jejich vztahy. 49
4.4.1 Beton a zeleň. 51
4.4.2 Barevnost a struktury. 53
4.5 Interiéry a vybavení 56
4.6 Solitéry. 61
4.6.1 Normalizační plastika ve veřejném prostoru. 61
4.6.2 Stalagmity, stalaktity a stalagnát 63
4.6.3 Krajiny. 64
4.7 Závěr. 66
Seznam odborné literatury
PUBLIKOVANÉ ZDROJE:
· ANDRIÁŠOVÁ 2006—Katarína ANDRIÁŠOVÁ: Rozhovor s Antoninem Stuchlem. In: Petr ULRYCH / Petr VORLÍK /Beryl FILSAKOVÁ /Katarina ANDRÁŠIOVÁ /Lenka POPELOVÁ: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha 2006, 83–87
BERAN 2004—BERAN Lukáš: Architekt Vladimír Machonin. In: Umění LII, 2004, 271–277
· BENEŠ 2010a—Ondřej BENEŠ: Dům rekreace ROH. In: Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70' (kat. výst.), Praha 2010, 66–67
· BENEŠ 2010b—Ondřej BENEŠ: Národní shromáždění. In: Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70' (kat. výst.), Praha 2010, 58–59
· BENEŠ 2010c—Ondřej BENEŠ: Vlastní dům. In: Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70' (kat. výst.), Praha 2010, 70–73
· BENEŠ 2010d— Ondřej BENEŠ: DBK – Dům bytové kultury. In: Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70' (kat. výst.), Praha 2010, 78–85
· BENEŠ 2010e— Ondřej BENEŠ: Škoda- Administrativní budova. In: Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70' (kat. výst.). Praha 2010,90–91
· BENEŠ 2010f— Ondřej BENEŠ: CKM- Cestovní kancelář mládeže a Mladá fronta. In: Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70' (kat. výst.), Praha 2010,86–87
· BENEŠ 2010g—Ondřej BENEŠ: Generel Budějovického náměstí. In: Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi. 60'/70' (kat. výst.), Praha 2010,74–75
DRUMM 1909—A. H. DRUMM: Carlsbad im Bilde. Teplufer auf und Abwärts in 4 Heften. Heft 1. (archiv Městského muzea Karlovy Vary), Karlovy Vary 1909ELMAN ZARECOROVÁ 2015—Kimberley ELMAN ZARECOROVÁ: Utváření socialistické modernity. Bydlení v Československu v letech 1945-1960, Praha 2015
· FILSAKOVÁ/ VORLÍK 2006—Beryl FILSAKOVÁ/ Petr VORLÍK: Rozhovor s Věrou Machoninovou. In: Petr ULRYCH / Petr VORLÍK /Beryl FILSAKOVÁ /Katarina ANDRÁŠIOVÁ /Lenka POPELOVÁ: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků, Praha 2006,187–195
GROYS 2011— Boris GROYS: Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v sovětském svazu. Komunistické postskriptum, Praha 2011 HAAS 1978—Felix HAAS: Achitektura 20. století, Praha 1978HAVLÍK 2010—Pavel HAVLÍK: Šedesátá léta. In: Pavel SMEŤÁK / Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70' (kat. výst.), Praha 2010, 22–25HŮRKOVÁ 2013—Ludmila HŮRKOVÁ: Jan Patočka a hledání přirozeného světa v architektuře 60. let. In: Taťána PETRASOVÁ / Marie PLATOVSKÁ (eds.): Tvary, formy, ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, 201–215ILLÍK 1970— Drahomír ILLÍK: Japonská architektura, Praha 1970
· JOSEFÍK 1963—Jiří JOSEFÍK: Nové Metody výtvarného zpracování betonu.In: Architektura ČSSR XXII, 1963, 147-148
KAROUS 2013— Pavel KAROUS: Vetřelci a Volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989), Praha 2013KLÍMA 2010—Petr KLÍMA: Obchodní dům Prior „Kotva“. In: Pavel SMEŤÁK / Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70' (kat. výst.), Praha 2010, 92–103
· KRAMEROVÁ/SKÁLOVÁ 2008—Daniela KRAMEROVÁ/ Vanda SKÁLOVÁ: Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. Poloviny 60.let (kat. výst.), Praha 2008
· LAMAROVÁ 2007—Ludmila LAMAROVÁ: Užité umění a design 60. let. In: Rostislav ŠVÁCHA/ Marie PLATOVSKÁ (eds.): Dějiny českého výtvarného umění VI/ I., Praha 2007, 309–327
MASÁK 2006—Miroslav MASÁK: Mezi Expy. In: URLYCH Petr / VORLÍK Petr / FILSAKOVÁ Beryl / ANDRÁŠIOVÁ Katarina / POPELOVÁ Lenka: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků, Praha 2006, 21-31MERGER 2011—Jiří MERGER: Karel Prager a ateliér Gama. Vzpomínka na přelom šedesátých a sedmdesátých let. In: časopis ARCHITEKT, 03/2011, 66–69MRÁZKOVÁ 1972—Daisy MRÁZKOVÁ:Haló, Jácíčku, Praha 1972
· PAVLÍK 2006—Milan PAVLÍK: Památková péče v 60. letech, vznik státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. In: Petr ULRYCH / Petr VORLÍK /Beryl FILSAKOVÁ /Katarina ANDRÁŠIOVÁ /Lenka POPELOVÁ: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků, Praha 2006, 105–109
· PEARSON 1989—Paul David PEARSON: Alvar Aalto and the International style, New York 1989
· PETROVÁ 2007—Sylva PETROVÁ. Sklo a keramika 1958-70. In: Rostislav ŠVÁCHA/ Marie PLATOVSKÁ (eds.): Dějiny českého výtvarného umění VI/1. Praha 2007, 329–337
· POPELOVÁ 2006—Lenka POPELOVÁ, rozhovor s Karlem Kibicem. In: Petr ULRYCH / Petr VORLÍK /Beryl FILSAKOVÁ /Katarina ANDRÁŠIOVÁ /Lenka POPELOVÁ: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha 2006, 111–121.
· SEDLÁKOVÁ 2010—Radomíra SEDLÁKOVÁ: Úvod. In: Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.). Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70'.(kat. výst.), Praha 2010, 6–7
Stráž míru XXII, úterý 28. Května 1968Stráž míru XLIV, 4. Listopadu 1969Stráž míru V, úterý 2. Února 1971Stráž míru VII, úterý 16. Února 1971Stráž míru XIX, 12. Května 1971Stráž míru III, úterý 25. Ledna 1972Stráž míru XIII, úterý 30. Března 1976Stráž míru X, říjen 1983ŠEVČÍK 2009—Oldřích ŠEVČÍK: Úvodní metodologické poznámky čili desatero. In: Oldřich ŠEVČÍK / Ondřej BENEŠ: Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ v českéarchitektuře 20. století, Praha 2009, 11–85.ŠEVČÍK/BENEŠ 2009—Oldřich ŠEVČÍK / Ondřej BENEŠ: Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ v českéarchitektuře 20. století, Praha 2009
· ŠEVČÍK/ POPELOVÁ 2006—Oldřích ŠEVČÍK/Lenka POPELOVÁ: Rozhovor s Jiřím Hrůzou. In: Petr ULRYCH / Petr VORLÍK /Beryl FILSAKOVÁ /Katarina ANDRÁŠIOVÁ /Lenka POPELOVÁ: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků, Praha 2006, 40–51
ŠEVČÍK 1999—Oldřich ŠEVČÍK: Programy a prohlášení architektů XX. století: paralelní texty ke studiu dějin a teorie architektury, Praha 1999
· ŠEVČÍK/VORLÍK 2006—Oldřich ŠEVČÍK/ Petr VORLÍK: Rozhovor s Marií Benešovou. In: Petr ULRYCH / Petr VORLÍK/Beryl FILSAKOVÁ /Katarina ANDRÁŠIOVÁ /Lenka POPELOVÁ: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků, Praha 2006, 33-39
· ŠVÁCHA 2007—Rostislav ŠVÁCHA: Architektura 1958–1970. In: Rostislav ŠVÁCHA/Marie PLATOVSKÁ (eds.): Dějiny českého výtvarného umění VI/1, Praha 2007, 31–77.
· VORLÍK 2010—Petr VORLÍK: Hotel Thermal. In: Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70' (kat. výst.), Praha 2010, 42–57
VYLITA 1969—Břetislav VYLITA: Thermal a minerální prameny. In:Karlovarský lázeňský časopis XI, 1969VYSKOČ 1972—Miloš VYSKOČ: Thermal. Nová část lázeňského města. In: Karlovarský lázeňský časopis II, 1972ŽELEZNÝ 2010—Jakub ŽELEZNÝ: Machoninovi: Architektura navzdory. In: Pavel SMEŤÁK/ Klára KUČEROVÁ (eds.): Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70', Praha 2010, 18–19

SLOŽKA VLADISLAVA JÁCHYMOVSKÉHO, MUZEUM KARLOVY VARY:
· Bitva o Thermal vrcholí. In: KN 27.2.2004
· Duch Petra Lukeše krouží nad Thermalem. In: Karlovarský žurnál,10.5.2006
· Fond národního majetku je už zase vlastníkem Thermalu. In : Týdeník Karlovarska, 1. Července 1998
· Hotel je zřejmě součástí řetězce, který byl jedním z hlavních uchazečů v druhé privatizaci vyhlášené roku 2004
· Karlovy Vary bojují o hotel Thermal. In: KN, 7. Června 2006
· Karlovy Vary mají zájem o Thermal. In: MFD 10.6.2004
· Kdo získá Thermal? Rozhodne cena. In: MFD, 15.6. 2006
· Lázeňský dům a kulturně společenské centrum THERMAL. Pozemní stavby n.p. Karlovy Vary 1976
· Město chce Thermal. In: Karlovarský žurnál, 23.8.2006
· O karlovarský Thermal se zajímají finanční dravci. In: MFD, 10.6.2004
· O Thermal se ucházejí (…). In: MFD, 6.2.2004
· Právníci se shodují, že kauza Thermal hned tak neskončí. In : Týdeník Karlovarska, 18. Února 1998
· Prodej Thermalu ohrožuje festival. In: KN, 8.3.2005
· Privatizace Thermalu je v nedohlednu. In: KD, 28.6.2007
· Privatizaci Thermalu řeší vrchní soud. In: KD, 10.2.2007
· Rozhoduje se o vlastnictví hotelového komplexu Thermal. in: Týdeník Karlovarska. 24. Brezna 1999
· Soud brzdí prodej Thermalu. In: KN, 17.1.2006
· Soud dal Thermal státu in KD, 22.2.2007
· Společnost X a R má právo na Thermal. In: Karlovarský žurnál, 21. 9. 2005
· Thermal chce koupit firma X a R
Thermal definitivní. Karlovarský lázeňský časopis X, 1967
· Thermal nebude ještě dlouhé měsíce k mání. In: KN, 27.6.2006
· Thermal slaví. Získá nové majitele?. In: MFD, 30. Dubna 2007
· Vary usilují o hotel Thermal in: MFD, 4.9.2006
Vláda má další varianty privatizace Thermalu. In: KN, 6.2.2004
· Vláda rozhodne o prodeji Thermalu. In: Lidové noviny ,4.2.2004
· Vláda odstartovala prodej karlovarského hotelu Thermal. In: MFD, 10.6.2004
· Vláda osud hotelu zatím odložila. In: MFD, 6.2.2004
· Vláda o Thermalu nerozhodla. In: KN 5.2.2004
· (..) Zdeňka Roubínka, primátora Karlovy Vary. In: KD, 25.10.2006
· Získají Karlovy Vary Thermal?. In: KN, 1.8.2006

NEPUBLIKOVANÉ ZDROJE:
· Magistrát města Karlovy Vary (archiv stavebního odboru), složka domu čp. 523
· Magistrát města Karlovy Vary (archiv stavebního odboru), demolice Ůvalská. I. Etapa II. část – jednostupňová dokumentace, Plzeň 1966
· Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Vladislava Jáchymovského), dobové fotografie
· Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Vladislava Jáchymovského), dobové pohlednice
· Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Vladislava Jáchymovského), dokument o historii Thermalu
· Museum Karlovy Vary, Thermal (složka Vladislava Jáchymovského), různé dokumenty
PAŽOUTOVÁ 2004— Kateřina PAŽOUTOVÁ: České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století (disertační práce na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně), Brno 2004BORTELOVÁ/PAVEL 2014— Eva BORTELOVÁ/ Miroslav PAVEL: Bazén. In: Petr VORLÍK/Martin POSPÍŠIL/Eva BORTELOVÁ/Miroslav PAVEL/Pavel SMEŤÁK/Eva VEŘTÁTOVÁ: Hotelový, festivalový a bazénový soubor Thermal v Karlových Varech (stavebně-historický průzkum), Praha 2014, 25–50SMEŤÁK 2014—Pavel SMEŤÁK: Podrobný popis vybraných prostor interiérů. In: Petr VORLÍK/Martin POSPÍŠIL/Eva BORTELOVÁ/Miroslav PAVEL/Pavel SMEŤÁK/Eva VEŘTÁTOVÁ: Hotelový, festivalový a bazénový soubor Thermal v Karlových Varech (stavebně-historický průzkum), Praha 2014, 51–119VORLÍK 2014a—Petr VORLÍK: Historie. In: Petr VORLÍK/Martin POSPÍŠIL/Eva BORTELOVÁ/Miroslav PAVEL/Pavel SMEŤÁK/Eva VEŘTÁTOVÁ: Hotelový, festivalový a bazénový soubor Thermal v Karlových Varech (stavebně-historický průzkum), Praha 2014, 4–12VORLÍK 2014b—Petr VORLÍK: Architektonické řešení. In: Petr VORLÍK/Martin POSPÍŠIL/Eva BORTELOVÁ/Miroslav PAVEL/Pavel SMEŤÁK/Eva VEŘTÁTOVÁ: Hotelový, festivalový a bazénový soubor Thermal v Karlových Varech (stavebně-historický průzkum), Praha 2014, 13–24
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK