Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj postav otce a matky v autofikci Drisse Chraïbiho
Název práce v češtině: Vývoj postav otce a matky v autofikci Drisse Chraïbiho
Název v anglickém jazyce: Characters of father and mother and their evolution in the Driss Chraïbi's autofictions
Klíčová slova: matka, otec, rodina, marocká společnost, západní společnost, Maghrib, fankofonní literatura
Klíčová slova anglicky: mother, father, family, marocan society, occidental society, Maghreb, francophone literature
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Jamek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2013
Datum zadání: 25.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.03.2014
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Maročan Driss Chraïbi patří k předním současným romanopiscům frankofonního Maghribu. Řada jeho románů má zřetelný autobiografický základ, a právě z této části autorova díla bude práce těžit. Velmi výrazně tu vyvstávají podstatné civilizační aspekty, na nichž výstavba jedince v arabské společnosti severní Afriky, a z nich se práce zaměří na zobrazení otce a matky. Položí si rovněž otázku, jak je tradiční model rodiny v marocké společnosti ovlivňován „západní“, tedy evropskou, kulturou. Zobrazení otce se mění ze zkarikovaného patriarchálního tyrana na milého muže s pochopením pro moderní svět. Matka, která tradičně ztělesňuje tradici a rodinu, se v některých textech stává i bojovnicí za práva žen. I přes tento posun se nezdá, že autor by tradice zavrhoval. Těžiště analýzy se zaměří na tyto otázky, v úvodu předtím stručně nastíní situaci arabské frankofonní literatury a zhodnotí místo studovaného autora v tomto kontextu; vymezí též podíl autofikce v celku jeho díla.
Seznam odborné literatury
Primární literatura
Le Passé simple (1954)
Les Boucs (1955)
La succession ouverte (1962)
La Civilisation, ma Mère!... (1972)
Vu, Lu, Entendu (1998)
Sekundární literatura
Bourget, C.: Coran et Tradition islamique dans la littérature maghrébine. Karthala, Paříž 2002.
Déjeux, J.: La littérature maghrébine d´expression française. PUF, QSJ, Paříž 1992.
Déjeux, J.: Littérature maghrébine de langue française. Canada 1973.
Delayre, S.: Driss Chraïbi, une écriture de traverse. Pessac: Presses Univ. de Bordeaux 2006.
Durtchak, R.: Driss Chraibi, éminent écrivain marocain contemporain. 1971. – diplomová práce
Dwyer, D. H.: Images and Self-Images. Male and Female in Marocco. Columbia University Press, New York 1978.
Gans-Guinoune, A.-M.: Driss Chraïbi, de l'impuissance de l'enfance à la revanche par l'écriture. Harmattan 2005.
Lugan, B.: Histoire du Maroc. Perrin 2000.
Memmi, A.: Écrivains francophones du Maghreb. Seghers, Paříž 1985.
Mernissi, F.: Beyond the Veil. Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society. Indiana University Press, Bloomington 1987.
Noiray, J.: Littératures francophones. 1. Le Maghreb. Belin, Paříž 1996.
Pantůček, S.: Literatury severní Afriky. Panorama, Praha 1978.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK