Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In-line bruslení jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji
Název práce v češtině: In-line bruslení jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji
Název v anglickém jazyce: In-line skating as a training tool for summer preparation in ice hockey
Klíčová slova: in-line bruslení, trénink, letní příprava, lední hokej
Klíčová slova anglicky: in-line skating, training, summer preparation, ice hockey
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.04.2013
Datum zadání: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: M.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Jana Hájková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapovat využití in-line bruslení v letní přípravě ledních hokejistů.
Seznam odborné literatury
Ladig,G. In-line bruslení. České Budějovice: Kopp, 2003
Pavliš,Z. Abeceda hokejového bruslení. Praha: ČSLH, 2007
Předběžná náplň práce
Zmapovat využití in-line bruslení v letní přípravě ledních hokejistů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To map the use of in-line skating in the summer preparation for ice hockey players.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK