Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Univerzální diskrétní simulátor
Název práce v češtině: Univerzální diskrétní simulátor
Název v anglickém jazyce: Universal discrete simulator
Klíčová slova: automat, gramatika, diskrétní simulace
Klíčová slova anglicky: automata, grammar, discrete simulation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2011
Datum zadání: 25.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazeč nastuduje odbornou literaturu týkající se teorie automatů, po dohodě s vedoucím vybere vhodné prostředí pro implementaci, navrhne a implementuje nástroj umožňující provádět diskrétní simulace různých jevů. Důraz bude kladen na univerzalitu, tedy součástí práce bude návrh (a implementace) vhodného jazyka popisujícího (kupříkladu jako automaty) jednotlivé účastníky diskrétní simulace. Součástí řešení bude též vhodná vizualizace alespoň některých konkrétních případů diskrétní simulace.
Seznam odborné literatury
A.Koubková, J.Pavelka: Úvod do teoretické informatiky, Matfyzpress 1998.

Žára J., Sochor J., Beneš B. a Felkel P.: Moderní počítačová grafika, 2. vydání, Computer Press, 2004

Aho, Sethi, Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison-Wesley, 1986. ISBN 0-201-10088-6

Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
Předběžná náplň práce
Předmětem práce je implementace prostředí sloužícího pro diskrétní simulaci prakticky jakéhokoliv jevu. Dotyčný jev bude popsán ve vhodně navrženém programovacím jazyce (návrh tohoto jazyka je též předmětem práce).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Subject to the thesis is to design an environment permitting its user to perform almost arbitrary discrete simulation. The simulated process shall be described in a particular programming language. The design of this language is also subject to the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK