Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Využití komplexu PAPP-A/proMBP v časné diagnostice a prevenci různých typů ischemické choroby srdeční a zdokonalení léčebně preventivní péče o rizikové pacienty a jejich rodiny.
Název práce v češtině: Využití komplexu PAPP-A/proMBP v časné diagnostice a prevenci různých typů ischemické choroby srdeční a zdokonalení léčebně preventivní péče o rizikové pacienty a jejich rodiny.
Název v anglickém jazyce: The use of PAPP-A/proMBP complex in early diagnosis and prevention of coronary artery disease and in the improvement of therapeutic and preventive care of patients and their families in risk.
Klíčová slova: akutní koronární syndrom; plazmatický protein A spojený s těhotenstvím
Klíčová slova anglicky: acute coronary syndrome; Pregnancy-associated plasma protein-A
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biologie a lékařské genetiky (13-716)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Milan Macek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.04.2013
Datum a čas obhajoby: 11.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2013
Oponenti: prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
  prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK