Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fundamenty informatického myšlení
Název práce v češtině: Fundamenty informatického myšlení
Název v anglickém jazyce: Fundaments of IT thinking
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2007
Datum zadání: 26.10.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.04.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem BP je implementace webové aplikace domácího gastronomického doporučovacího systému. Aplikace obsahuje databázi receptů, které jdou přidávat ručně anebo dolovat z webu (jednoduchý web-mining), přičemž každý recept obsahuje seznam a kvantitu ingrediencí, délku přípravy a komplikovanost. Na základě této databáze uživatel zadá, ze kterých ingrediencí chce (má doma) připravit pokrm, jak může být pracný, a aplikace doporučí několik vhodných receptů (seřadí podle relevance). Implementace sestává jednak ze samotné klientské vyhledávací aplikace, jednak z "extraktoru receptů" (běží nezávisle, stahuje relevantní stránky, doluje z nich recepty a ukládá do databáze).
Seznam odborné literatury
Soumen Chakrabarti, "Mining the Web: Analysis of Hypertext and Semi Structured Data", Morgan Kaufmann, 2002
Bing Liu, "Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents and Usage Data", Springer, 2007
Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith, The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management, Wiley, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK