Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spanish-Dutch relations in the New World during the existence of the West-Indische Compagnie
Název práce v češtině: Španělsko-nizozemské vztahy v Novém světě v době existence West-Indische Compagnie
Název v anglickém jazyce: Spanish-Dutch relations in the New World during the existence of the West-Indische Compagnie
Klíčová slova: Španělsko, Spojené nizozemské provincie, Nizozemsko, imagologie, Nový svět, Amerika, kolonie, Surinam, Antily, Karibská oblast, Západoindická společnost, pirátství, otroctví, WIC
Klíčová slova anglicky: Spain, United Provinces, Netherlands, imagology, New World, America, colonies, Suriname, Antilles, Caribbean, West India Company, piracy, privateering, WIC
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2013
Datum zadání: 21.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 10.01.2017 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
  doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK