Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení 2-amino-3-nitrotoluenu na stříbrné tuhé amalgamové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení 2-amino-3-nitrotoluenu na stříbrné tuhé amalgamové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of 2-amino-3-nitrotoluene on silver solid amalgam electrode
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.04.2013
Datum zadání: 20.04.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK