Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překlady české literatury v Argentině ve 20. století
Název práce v češtině: Překlady české literatury v Argentině ve 20. století
Název v anglickém jazyce: Translations of Czech Literature in 20th-century Argentina
Klíčová slova: Argentina, česká literatura, nepřímý překlad, 20. století, Voldanová, cenzura, Fučík
Klíčová slova anglicky: Argentina, Czech literature, indirect translation, 20th century, Voldan, censorship, Fučík
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.04.2013
Datum zadání: 19.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.04.2013
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 08:45
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracujte přehledovou studii o překladech české literatury v Argentině. Pokuste se zodpovědět následující výzkumnou otázku: Jak byla česká literatura zastoupena na argentinském knižním trhu ve 20. století a čím byla podmíněna její recepce? Shromážděte informace o české literatuře přeložené a vydané v Argentině, o jejích překladatelích a nakladatelstvích, dále relevantní paratexty (peritexty i epitexty) k těmto překladům a analyzujte je – zde bude metodou kritická analýza diskurzu (srov. např. Leung 2006). K tomu se pokuste zrealizovat co nejvíce osobních rozhovorů s překladateli, redaktory, nakladateli, vydavateli a dalšími relevantními osobami v překladatelském procesu. Jejich výpovědi zpracujte metodou orální historie (srov. např. Rubáš 2012).

Struktura práce:
I. Úvod
II. Teoretická část
a. Paratexty (peritexty a epitexty)
b. Ideologie a kulturní politika
c. Cenzura
d. Překlady z druhé ruky
III. Materiál a metodologie
IV. Historický a politický kontext
a. Kulturní vztahy mezi Československem a Argentinou ve 20. století
b. Cenzura v Argentině v průběhu 20. století
V. Česká literatura v Argentině
a. Cenzura české literatury
b. Přímé a nepřímé překlady
i. Překlady umělecké literatury
ii. Překlady naučné a politické literatury
iii. Helena Voldánová a „vlastenecký“ překlad
iv. Fenomén Julius Fučík v Argentině
c. Analýza paratextů
VI. Závěr
Seznam odborné literatury
BOR, Josef. 1987. El réquiem de Terezín. Buenos Aires : Arco Iris.
BŘEZINA, Otokar. 1999. Música de manantiales y selección de poemas. Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center.
ČAPEK, Josef. 2004. El peregrino cojo. Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center.
ČAPEK, Karel. 1946. Derrumbe en la mina. Buenos Aires : Sudamericana.
ČAPEK, Karel. 1948. Cartas Inglesas. Buenos Aires : Editora y Distribuidora del Plata.
ČAPEK, Karel. 1957. R.U.R. (Robots Universales de Reason). Buenos Aires : Ediciones Drusa.
ČAPEK, Karel. 1957. Madre. Buenos Aires : Losange.
ČAPEK, Karel. 1990. El caso Makropulos. Buenos Aires : FOS-Epsilon Editora.
ČAPEK, Karel. 2010. La guerra de las salamandras. Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center.
DURYCH, Jaroslav. 2004. Errantes. Trilogía wallensteiniana mayor. Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center
DURYCH, Jaroslav. 2006. Un arco iris de Dios. Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center.
FUČÍK, Julius. 1950. Reportaje al pie de patíbulo. Buenos Aires : Lautario.
FUČÍK, Julius. 1973. Reportaje al pie de patíbulo. Buenos Aires : LaMandrágora.
FUČÍKOVÁ, Gusta. 1954. Julius Fucik. Con un Prólogo de Ernesto Mario Bravo. Buenos Aires : VozJuvenil.
HAŠEK, Jaroslav. 1946. El buen soldado Schweik. Buenos Aires : SigloVeinte.
HAŠEK, Jaroslav. 1969. El buen soldado Shveik. Buenos Aires : Editorial La Pleyade.
HAVEL, Václav, ZELENKA, Petr, DRÁBEK, David. 2009. Teatro checo contemporáneo. Buenos Aires : Emergentes.
HOLAN, Vladimir, SEIFERT, Jaroslav, NOVOMESKY, Laco, HRUBIN, Frantisek. 1967. Poesía checa. Montevideo : Aquí Poesía.
HRABAL, Bohumil. 1987. La pequeña ciudad donde el tiempo se detuvo. Buenos Aires : Ada Korn.
HRABAL, Bohumil. 1989. Yo que serví al rey de Inglaterra. Buenos Aires : Ada Korn.
HRABAL, Bohumil. 1990. Una soledad demasiado ruidosa. Buenos Aires: Planeta.
KARAFIÁT, Jan. 1999. Bichitos de luz. Buenos Aires : Ekumene, Comenius Cultural Center.
KOHOUT, Pavel. 1977. Cabeza abajo. Buenos Aires : Javier Vergara.
KOMENSKÝ, Jan Amos. 1999. El centro de la seguridad. Buenos Aires : Ekumene, Comenius Cultural Center.
KOMENSKÝ, Jan Amos. 1999. El laberinto del mundo y el paraíso del corazón. Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center.
KOMENSKÝ, Jan Amos. 2002. El camino de la luz. Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center.
KOS, Bohumil. 1977. 1200 ejercicios. Buenos Aires : Stadium.
KOS, Bohumil. 1986. Gimnasia para la condición física. Buenos Aires : Stadium.
KOSÍK, Karel. 1991. El individuo y la historia. Buenos Aires: Almagesto.
KUNDERA, Milan. 1971. La broma. Buenos Aires : Emecé.
KUNDERA, Milan. 1979. La vida está en otra parte. Buenos Aires : Sudamericana.
KUNDERA, Milan. 1984. La broma. Buenos Aires : Sudamericana-Planeta.
KUNDERA, Milan. 1986. El libro de la risa y el olvido. Buenos Aires : Sudamericana-Planeta.
KUNDERA, Milan. 1987. La despedida. Buenos Aires : Círculo de Lectores.
KUNDERA, Milan. 1987. El libro de los amores ridículos. Buenos Aires : Tusquets.
KUNDERA, Milan. 1990. La inmortalidad. Buenos Aires: Tusquets.
KUNDERA, Milan. 1990. La insoportable levedad del ser. Buenos Aires : Tusquets.
MERIGGI, Bruno. 1974. Las literarturas checa y eslovaca: con una introducción a la literatura serviolusaciana. Buenos Aires : Losada.
NERUDA, Jan. 1943. Cuentos de la Malá Strana. Buenos Aires : Losada.
OTČENÁŠEK, Jan. 1960. Romeo, Julieta y las tinieblas. Buenos Aires : Editorial Platina.
PELIKAN, Jiri. 1977. Aunque me maten. Buenos Aires : Emecé.
ROTREKL, Zdeněk. 2007. La luz llega entre tinieblas. Buenos Aires: Ekumene, ComeniusCultural Center.
ROTREKL, Zdeněk. 2007. Poemario. Antología esencial mayor (en 3 tomos). Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center.
ROTREKL, Zdeněk. 2008. Sospechosa comarca con ángeles. Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center.
SEIFERT, Jaroslav. 2003. Poemas. Antología esencial. Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center.
STINGL, Miloslav. 2007. El imperio de los incas: esplendor y decadencia de los hijos del sol. Buenos Aires : Losada.
VANČURA, Vladislav. 2000. Marketa Lazarová. Buenos Aires: Ekumene, Comenius Cultural Center.
VELTRUSKÝ, Jiří. 1990. El drama como literatura. Buenos Aires : Galerna IITCTL.
VILAR, Norberto. 1979. Checoslovaquia: paisaje, hombres e ideas. Buenos Aires : EdicionesEstudios.
ZÁPOTOCKÝ, Antón. 1954. Nuevos combatientes surgiran. Buenos Aires : NuevaSenda.

Sekundární literatura:
BAKER, Mona – SALDANHA, Gabriela (eds.). 2008. The Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London, New York: Routledge.
Bibliografie zahraničních vydání děl českých autorů. s.d. URL: http://www.czechlit.cz/bibliografie/
CIESZYŃSKA, Beata E. (ed.). 2007. Iberian and Slavonic Cultures: Contact and Comparison. Lisbon: CompaRes. URL:http://www.iberianslavonic.org/iberianandslavoniccultures.pdf
DUARTE, João Ferreira. 2000. "The Politics of Non-Translation: A Case Study in Anglo-Portuguese Relations". Luise von Flotow, ed. TTR: traduction, terminologie, rédaction 13:1. 95-112. Accessed March 26, 2013.http://www.erudit.org/revue/ttr/2000/v13/n1/037395ar.pdf
FERREIRA, Fernando. 2000. Una Historia de la Censura. Buenos Aires : Norma.
DONGHI, Tulio Halperín. 1994. La larga agonía de la Argentina peronista. Buenos Aires : Ariel.
GOCIOL, Judith. 2002. Un Golpe A Los Libros. Buenos Aires : Eudeba.
GOCIOL, Judith. 2006. Cine y dictadura: la censura al desnudo. Buenos Aires : Capital Intelectual, 2006.
GRAHAM-YOOLL, Andrew. 1989. De Perón a Videla. Buenos Aires : Ed. Legasa.
HRALA, Milan (ed.). 2002. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Karolinum.
CHALUPA, Jiří. 2012. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny.
JANOUŠEK, Pavel, et al. 2007-08. Dějiny české literatury 1945-89. Praha: Academia. Ústav pro českou literaturu AV ČR.
LEUNG, Matthew Wing-Kwong. 2006. Duarte, João Ferreira, Alexandra Assis Rosa and Teresa Seruya (eds.). Translation Studies at the Interface of Disciplines. 2006. pp. 129-144.
LEVÝ, Jiří. 1998. Umění překladu. Praha: Ivo Železný.
NK Klementinum. Online katalog Národní knihovny ČR. URL: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc.
PIGNA, Felipe. (ed.) 2000. Argentina. La historia contemporánea. Buenos Aires : A-Z Editora.
POPOVIČ, Anton. 1975. Teória umeleckého prekladu: Aspekty textu a literarnej metakomunikácie. Bratislava: Tatran.
POPOVIČ, Anton, et al. 1983. Originál/preklad: interpretačná terminológia. Bratislava: Tatran.
PYM, Anthony. 1998. Method in Translation History. Manchester, Northampton:St. Jerome.
RUBÁŠ, Stanislav (ed.). 2012. Slovo za slovem: s překladateli o překládání. Praha: Academia.
ŠPIRK, Jaroslav. 2011. Ideology, Censorship, Indirect Translations and Non-Translation:Czech Literature in 20th-century Portugal. Dizertační práce. Praha: Karlova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav translatologie. Vedoucí práce: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
ULIČNÝ, Miloslav. 2005. Historia de las traducciones checas de literaturas de España e Hispanoamérica. Praha : Univerzita Karlova v Praze.
UNESCO. Index Translationum – World Bibliography of Translation. Bibliographic Search. URL: http://www.unesco.org/xtrans/.
WILLIAMS, Jenny – CHESTERMAN, Andrew. 2002. The Map: A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester, Northampton: St. Jerome.
WOODS, Michelle. 2006. Translating Milan Kundera. Clevedon, Philadelphia, Toronto : Multilingual Matters.
WORLDCAT. The World’s Largest Library Catalogue. URL: http://www.worldcat.org/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK