Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stravovací návyky desetiletých dětí a BMI
Název práce v češtině: Stravovací návyky desetiletých dětí a BMI
Název v anglickém jazyce: Eating Habits of Ten Years Old Children and BMI
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eva Vaníčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2006
Datum zadání: 06.11.2006
Datum a čas obhajoby: 13.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.11.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK