Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Podmínky pro práci a odpočinek učitelů základních škol
Název práce v češtině: Podmínky pro práci a odpočinek učitelů základních škol
Název v anglickém jazyce: Work and relaxation conditions of Elementary school teachers
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vlasta Blažková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2005
Datum zadání: 18.10.2005
Datum a čas obhajoby: 05.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK