Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La féminisation des noms de métier et ses aspects sociolinguistiques
Název práce v jazyce práce (francouzština): La féminisation des noms de métier et ses aspects sociolinguistiques
Název práce v češtině: Přechylování podstatných jmen v označení povolání a jeho sociolingvistické aspekty
Název v anglickém jazyce: Gender inflection in occupational titles and its sociolinguistic aspects
Klíčová slova: feminismus, feminizace, povolání, tituly, hodnosti, funkce, sociolingvistika
Klíčová slova anglicky: feminism, feminization, profession, titles, ranks, roles, sociolinguistics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Jančík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.04.2013
Datum zadání: 09.05.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem mé práce bylo zorientovat se v problematice přechylování názvů povolání a popsat pravidla pro jejich tvorbu s uvedením nepravidelností a výjimek v sociolingvistickém kontextu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis has been to familiarize myself with the gender inflection problematic connected with occupational titles and describe existing rules for their creation, while at the same time pointing out exceptions and irregularities in the sociolinguistic context.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK