Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přehled úrazových diagnóz pacientů ošetřených na traumatologické ambulanci v zimních měsících
Název práce v češtině: Přehled úrazových diagnóz pacientů ošetřených na traumatologické
ambulanci v zimních měsících
Název v anglickém jazyce: The overview of diagnosis of patients treated for accident in outpatient
clinic in winter months
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2005
Datum zadání: 18.10.2005
Datum a čas obhajoby: 31.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK