Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dítě v rodině s kumulovanými problémy, vyhodnocování situace a plánování péče, úloha a kompetence NNO
Název práce v češtině: Dítě v rodině s kumulovanými problémy, vyhodnocování situace a plánování péče, úloha a kompetence NNO
Název v anglickém jazyce: Child in a Family with Cumulated Problems, situation Evaluation and Care Planning, Role and Competence of NGO
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2013
Datum zadání: 11.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK