Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života obyvatel zařízení sociálních služeb
Název práce v češtině: Kvalita života obyvatel zařízení sociálních služeb
Název v anglickém jazyce: Quality of Life of Residents in Social Service Facility
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2013
Datum zadání: 11.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2013
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK