Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpretace vybraných básní Terezie z Lisieux ve vztahu k dnešnímu člověku
Název práce v češtině: Interpretace vybraných básní Terezie z Lisieux ve vztahu k dnešnímu člověku
Název v anglickém jazyce: The Interpretation of Selected Poems of St. Therese of Lisieux in Relationship to the Contemporary Man
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2013
Datum zadání: 11.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK