Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Pojem Erós v Platónově dialogu Faidros
Název práce v češtině: Pojem Erós v Platónově dialogu Faidros
Název v anglickém jazyce: The Term Eros in Plato's Dialogue Phaedrus
Klíčová slova: Faidros, láska (erós), Symposion, Platón, šílenství (mania), mýtus o cestě duší
Klíčová slova anglicky: Phaedrus, Love (Eros), Plato, Symposion, Mandness (Mania)
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2013
Datum zadání: 11.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2013
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK